Đào tạo nâng cao chất lượng quản lý

Công ty TNHH Dệt May Phú Cường                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                        Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý

Nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ về quản lý và nâng cao chất lượng sản xuất cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển doanh nghiệp một cách bền vững; cũng như được cung cấp thêm những kỹ năng tiên tiến nhất trong việc áp dụng công nghệ và kiểm soát công việc một cách hiệu quả, khuyến khích được tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của công nhân viên, giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình quản lý, sản xuất , góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, công ty TNHH dệt may Phú Cường kết hợp với công ty JP và sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng quản lý sản xuất”

1.Đối tượng tham gia: Cấp bậc quản lý.

2. Thời gian: Chủ nhật ngày 18/10/2020.

3 Địa điểm: Tầng 2 văn phòng công ty TNHH dệt may Phú Cường.

Giám đốc

Trần Bá Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *