Thông Báo Khuyến Học

Công ty TNHH Dệt May                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

            Phú Cường                                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nam, ngày 03 tháng 08 năm 2020

Thông Báo

(Về chương trình khuyến học) 

Để phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, cũng như thực hiện trách nhiệm xây dựng, phát triển cộng đồng.

 Ban giám đốc công ty thông báo về chương trình khuyến học đối với học sinh, sinh viên là con em của cán bộ công nhân viên công ty TNHH Dệt May Phú Cường với các nội dung sau:

  1. Bổ nhiệm.

Bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Tùng là hội trưởng Hội Khuyến Học của công ty TNHH dệt may Phú Cường.

  1. Thực hiện.

1/ Từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 8 năm 2020, cán bộ công nhân viên công ty có con (em) đang là học sinh sinh viên của các trường tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 nộp giấy khen, bằng khen (Bản chính hoặc photo) tại văn phòng công ty hoặc trực tiếp cho đồng chí Trần Thanh Tùng.

2/ Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, cán bộ công nhân viên thay mặt con em mình nhận phần quà khuyến học của công ty tại văn phòng công ty hoặc gặp trực tiếp đồng chí Trần Thanh Tùng.

Ban giám đốc công ty TNHH Dệt May Phú Cường thông báo.

                                                                                               Giám đốc

   Trần Bá Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *