Vải canvas

Thành phần: 100% cotton hoặc 100% Peco

Khối lượng: 500g/m

Kiểu dệt: Vân điểm

Danh mục: Từ khóa: