Vải kaki chéo các loại

Trọng lượng: 200-330g/m2

Kích thước: 135- 160 cm (mộc)

Thành phần: 100% cotton

Kiểu dệt : Chéo