Vải Xi

Tên sản phẩm: Vải Xi

Chất liệu: Thành phần chính là PE

Dòng sản phẩm: Vải Xi Cao Cấp

Công dụng: Chủ yếu dùng trong may mặc quần áo bảo hộ lao động