Vải chéo 2/1 100% cotton

Mã sản phẩm: Kaki Chéo 2/1

Chất liệu: 100% cotton

Dòng sản phẩm: Vải chéo cotton

Dùng trong may quần áo bảo hộ, đồng phục học sinh